APURAHAT


Säätiö jakaa vuosittain 4–5 apurahaa taiteen tutkimukseen, artikkeleiden kirjoittamiseen ja taiteen tekemiseen.


Vuosien 2020–2021 apurahojen kohdennettu teema on: ”EKOLOGIA SUOMALAISESSA TAITEESSA”. Valinnoissa painotetaan tänä vuonna vesielementin merkitystä.


Apurahan suuruus on ensisijaisesti noin 1.000 euroa, mutta voi vaihdella. Säätiön hallitus päättää apurahojen suuruuksista hakemusten perusteella.


HAKEMINEN

Hakuaika vuoden 2021 apurahahakuun päättyi 30.11.2021. Syksyn 2022 hakua koskevat tiedot tullaan tiedottamaan myöhemmin tällä sivulla.