APURAHATESITTELY

Säätiö jakaa vuosittain 4–5 apurahaa taiteen tutkimukseen, artikkeleiden kirjoittamiseen ja taiteen tekemiseen.

Apurahoja myönnettäessä ensisijaisina huomioidaan hakemukset, jotka käsittelevät ajoittain vaihtuvia kohdennettuja teemoja.


Vuosien 2020–2021 apurahojen kohdennettu teema on:

”EKOLOGIA SUOMALAISESSA TAITEESSA”.


Apurahan suuruus on ensisijaisesti noin 1.000 euroa, mutta suuruus voi vaihdella. Säätiön hallitus päättää apurahojen suuruuksista hakemusten perusteella.


HAKEMINEN

Hakuaika vuoden 2020 apurahahakuun päättyi 30.9.2020. Syksyn 2021 hakua koskevat tiedot tullaan tiedottamaan myöhemmin tällä sivulla.