APURAHAT


Säätiö jakaa vuosittain 4–5 apurahaa taiteen tutkimukseen, artikkeleiden kirjoittamiseen ja taiteen tekemiseen.


Vuosien 2020–2021 apurahojen kohdennettu teema on: ”EKOLOGIA SUOMALAISESSA TAITEESSA”. Valinnoissa painotetaan tänä vuonna vesielementin merkitystä.


Apurahan suuruus on ensisijaisesti noin 1.000 euroa, mutta voi vaihdella. Säätiön hallitus päättää apurahojen suuruuksista hakemusten perusteella.


HAKEMINEN

Lähetä hakemuksesi 30.11.2021 mennessä osoitteeseen apurahat@kimmokaivantofoundation.fi. Hakemuksen maksimipituus on yksi sivu (3000 merkkiä) sekä mahdolliset liitteet.


Säätiön hallitus päättää kauden apurahojen saajat joulukuun loppuun mennessä. Kaikille hakijoille tiedotetaan valintojen tuloksista hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.